Nowe obowiązki Biur Rachunkowych w kontekście znowelizowanych przepisów dotyczących GIODO, GIIF oraz podatkowych

Nowe obowiązki Biur Rachunkowych w kontekście znowelizowanych przepisów dotyczących GIODO, GIIF oraz podatkowych

Nie każdy właściciel biura rachunkowego wie, że Urząd Kontroli Skarbowej może do niego zawitać w związku z kontrolą procedur, jakie należało wprowadzić w biurze rachunkowym dotyczącą przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Aby chronić własne interesy wystarczy wdrożyć odpowiednie procedury oraz zadbać o ich właściwe przestrzeganie.

1. Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Od wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216) biuro rachunkowe zostało objęte obowiązkiem wprowadzenia wewnętrznych procedur związanych z ewidencją określonych transakcji i raportowaniem ich do GIIF.

Odpowiedzialność biura rachunkowego jako podmiotu obowiązanego w rozumieniu ustawy, w przypadku niedopełnienia nałożonych obowiązków skutkować może nałożeniem kary pieniężnej do kwoty 750 tyś zł, co uzasadnia zapoznanie się i wdrożenie obowiązujących regulacji w codzienną praktykę biur rachunkowych.

Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli ze stosowania powyższych przepisów są:

  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz
  • Urząd Kontroli Skarbowej.

W pierwszej kolejności podczas kontroli sprawdzane jest czy mamy procedury dotyczące przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi oraz czy te procedury są przestrzegane.

2. Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym

30 czerwca 2015 roku minął okres przejściowy na wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w firmach, w tym również w biurach rachunkowych.

Biura rachunkowe mają przede wszystkim obowiązek wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowychten obowiązek należy bezwzględnie spełnić.

Na dokumentację ochrony danych osobowych składa się:

  • polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

3. Nowe zasady rozliczeń przy prowadzeniu biura

Zarówno zmiany wprowadzone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług w 2014r. jak również nowelizacja z początku 2015r., w tym zmiana rozporządzenia dot. prowadzenia kas fiskalnych, całkowicie zmieniła zasady rozliczeń przy prowadzeniu biura księgowego.

  • Usługi księgowe a doradztwo podatkowe – rozróżnienie normatywne;
  • Zwolnienie z podatku VAT usług księgowych na podstawie art. 113 Ustawy o VAT;
  • Kasy fiskalne przy świadczeniu usług księgowych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z kwietnia b.r.;
  • Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług księgowych;
  • Fakturowanie usług księgowych w podatku VAT.

Share This: