Kadry i płace

Kadry i płace

Profesjonalna obsługa kadr? Kompleksowa obdłuża kadr? Prowadzenie akt osobowych? Rozliczenia z ZUS? To nasza działka! Jesteśmy w tym profesjonalistami!

Księgowość nie obejdzie się bez obsługi kadr i płac, dlatego, dla klientów, którzy prowadzą u nas księgowość jest to usługa dodatkowa. Rozumiemy wyjątkowe potrzeby każdego biznesu, dlatego istnieje również możliwość prowadzenia tych usług niezależnie. Pełne zaspokojenie potrzeb klientów biznesowych to również fachowe doradztwo w zakresie prawa pracy, które również u nas Państwo otrzymają. Na doświadczeniu, które posiadamy opieramy wszystkie porady dotyczące spraw regulowanych przez stosunek pracy.

 Dla Państwa biznesu oferujemy:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę i aneksów,
  • kontrola terminów badań lekarskich, BHP i innych,
  • wystawianie świadectw pracy,
  • sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi jej składnikami, takimi jak zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.,
  • ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich,
  • sporządzanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z doręczeniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
  • druk przelewów na składki ZUS i wynagrodzenia pracowników.

Share This: