Nowe zasady korzystania ze służbowych samochodów przez pracowników

Nowe zasady korzystania ze służbowych samochodów przez pracowników

Korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Ustawa z dn. 7 listopada 2014 r. zwana czwartą ustawą deregulacyjną, poprzez nowelizację art. 12 updf unormowała sposób obliczana przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstałych w  związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

 

Przychód będzie ustalany w oparciu o wyznaczone przez ustawodawcę limity, których wyskość uzależniona jest od pojemności silnika samochodu.

 

W przypadku wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego o pojemności silnika:

 

  •  do 1.600 cm3 miesięczny przychód pracownika wyniesie 250,00 zł,
  • powyżej 1.600 cm3 miesięczny przychód pracownika wyniesie 400,00 zł.

 

Gdy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość  świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatych w wysokości 1/30 podanych kwot.

 

Natomiast w przypadku gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem będzie różnica pomiędzy wartością przychodu ustaloną według zasady wymienionej wyżej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Share This: