Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Co i Kiedy?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Co i Kiedy?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Uszczelnienie polskiego systemy podatkowego związane jest z wprowadzeniem Jednolitych Plików kontrolnych przez Ministerstwo Finansów. Ta semantyczna nazwa określa księgi i  dokumenty księgowe prowadzone w formie programów komputerowych i przekazywane na prośbę organów podatkowych.

Zgodnie z  art. 193a ordynacji podatkowej i dla niektórych podmiotów JPK jest wymagany od 1 lipca 2016r. Do momentu  gdy urząd podatkowy nie zobowiąże podatnika, do jego przedstawienia podatnik jest mimo wszystko zobowiązany do jego tworzenia i  przechowywania,

Od stycznia przyszłego roku tj 2018r. elektroniczna kontrola skarbowa obejmie kolejne firmy. Do średnich i małych firm dołączą microfirmy prowadzące księgi rachunkowe z zastosowaniem programów komputerowych. Przepisy dotyczące JPK są bardzo dynamiczne w związku z tym wszystkie wyżej wymienione firmy są zobligowane do wysłania na serwery Ministerstwa Finansów informacji dotyczących ich działalności za 2017r.

Plany rozwojowe

Dalsze plany rozwojowe JPK będą obejmowały pełną kontrolę elektroniczną wszystkich segmentów księgowo finansowych firm. Bardzo istotne jest aby firma była do tego odpowiednio przygotowana, by nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu w przyszłości. Obecnie obowiązek wysyłania informacji z ewidencji VAT dotyczy wyłącznie modułów finansowo – księgowych, w których znajdują się rejestry VAT.

Proces wysyłania plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów będzie obarczony warunkami technicznymi narzuconymi przez organ legislacyjny, jednocześnie warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów przewidziało dwa sposoby dostarczenia plików:

  • bezpośrednio z programów finansowo – księgowych przy wykorzystaniu specjalnego protokołu
  • bez zautomatyzowania z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej na Portalu Ministerstwa Finansów bramki.

Dodatkowe informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) można zobaczyć na portalu Ministerstwa Finansów.

Share This: